Edu-kinesiologie

Bij dyslexie ofwel woordblindheid zijn er problemen in de samenwerking van de linker- en rechterhersenhelft en de kleine hersenen functioneren meestal niet optimaal. In mijn praktijk wordt aan zowel de kleine hersenen als aan de samenwerking van beide hersenhelften gewerkt om daarmee het niet kunnen lezen, spellen, rekenen of leren, zowel oorzakelijk als symptomatisch aan te pakken. Door middel van spiertesten uit de Touch for Health kunnen energieblokkades worden opgespoord bij iedereen die leesproblemen heeft op school of als volwassene. Vanuit de methodes “Zicht op Woordblind”, de Braingym en het Cerebellum protocol kunnen we een keuze maken uit diverse technieken en oefeningen die een verbetering van het lezen en leren tot stand kunnen brengen.