Cursus Eerst bewegen dan leren

 

Vanaf 2003 wordt in praktijk Ashta gewerkt met het reflex-integratieprogramma. Regelmatig worden er landelijk cursussen gegeven die  geschikt zijn voor leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders, ergotherapeuten, logopedisten, kindercoaches, kortom iedereen die beroepsmatig de zorg voor kinderen met leer- en gedragsproblemen draagt. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die bijvoorbeeld overactief zijn, allergieën ontwikkelen of concentratie-, leer-, gedragsproblemen hebben, baat hebben bij deze medicijnvrije bewegingsmethode. Voor verdere informatie zie de website van de INPP.

Spring naar toolbar